📣ขอเชิญร่วมงาน Symposium โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ สพป.กระบี่ ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.-16.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถ.ท่าเรือ)