ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโคกหาร

 

        • รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1081010136
        • รหัส Smis 8 หลัก  : 81010050
        • รหัส Obec 6 หลัก : 010136
        • ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโคกหาร
        • ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankokhan
        • ที่อยู่ : หมู่ที่  2  บ้านโคกหาร ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 80240
        • โทรศัพท์ : 092-2849349
        • ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
        • วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 ก.ค. 2495
        • อีเมล์  : support@bankokhan.ac.th
        • เว็บไซต์ : http://www.bankokhan.ac.th/
        • Facebook : https://www.facebook.com/bankokhanschool/
        • กลุ่มโรงเรียน : สินปุน โดกหาร พรุเตียว
        • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.โคกหาร
        • ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 78 กม.
        • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 37 กม.