https://www.facebook.com/photo/?fbid=778365540976305&set=a.344111091068421

 • โรงเรียนบ้านโคกหาร เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
  ระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  **สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  ติดต่อสอบถาม
  084-9327233 ครูอัจฉรา
  062-8242698 ครูหทัยเพชร
  089-5891633 ครูพัชฎา
  084-2162218 ครูรัตนาภรณ์