🎉🎉คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกหาร
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายศตพร เลิศล้ำไตรภพ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลำทับ
ด้วยความยินดียิ่ง 🙏❤️🙏