โรงเรียนบ้านโคกหาร ยินดีต้อนรับ
คุณครูศุภสุตา จะรา ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 💜🤍

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=738675178278675&set=a.344111087735088