โรงเรียนบ้านโคกหาร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ