โรงเรียนบ้านโคกหาร ยินดีต้อนรับ
คุณครูวิจิตรา วิชิตบุตร ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 💜🤍