วันจันทร์ ที่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนบ้านโคกหารขอขอบคุณท่านสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหาร ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ