โรงเรียนบ้านโคกหาร ยินดีต้อนรับ
คุณครูศศิธร ซ้วนขาว ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 💜🤍