การแข่งขันกีฬาเครือข่าย “เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสินปุนโคกหารพรุเตียว” ประจำปี 2566
    ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกหาร
– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน
– รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกหาร
   ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษา
– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านโคกหารขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ